Про нас

У 2015 році на мапі громадського сектору Черкащини з’явилась нова неурядова організація –

Проти Корупції”.

НАША МІСІЯ

сприяння сталому регіональному розвитку через постійний аналіз ситуації в регіоні і Україні, підтримку громад та їхніх ініціатив, розвитку рівноправного партнерства між різними секторами суспільства, як всередині України, так і за її межами, на основі принципів відкритості, прозорості, професійності та ефективності.

НАШІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ

1. Розробка та впровадження антикорупційних політик: 

 •  Максимально зменшити обсяги корупції на Черкащині, здійснюючи позитивні перетворення / реформи державно-суспільних процесів у регіоні.
 • Створити умови( правила гри), коли займатися корупцією невигідно. Загальне підвищення конкурентоспроможності Черкащини.
 •  Створити ефективний регіональний приклад подолання корупції для його розповсюдження на загальнодержавні процеси впровадження антикорупційної реформи.
 •  На основі консолідації зусиль створити велику мережеву платформу, що стане одним із головних суб’єктів антикорупційних перетворень на Черкащині.

2.Розвиток громад та децентралізація:

 • Сприяти розробці та впровадженню об’єднаними територіальними громадами(ОТГ) Стратегій розвитку та Планів заходів по їх реалізації.
 • Підготувати місцевих фахівців із числа представників ОТГ, органів місцевої влади, неурядових організацій в питаннях розвитку громад.
 • Стратегічна ціль D. Організаційний розвиток.

3. Сталий розвиток НУО та життездатних громад.

4. Захист прав та інтересів жителів регіону через співпрацю з органами державної влади та випрацювання спільних рішень.

5. Залучення експертів зі всієї країни до участі у публічних заходах регіону.

6. Організація і проведення тренінгів для НУО та органів місцевого самоврядування, надання приміщення для проведення заходів.

7. Забезпечення екологічних прав та інтересів мешканців територіальних громад регіону є сенсом діяльності ГО «Проти Корупції», та створення екологічно безпечного середовища.

8. Регіональний розвиток:

 •  Розробити політику регіонального розвитку Черкаської області.
 • Розробити та сприяти впровадженню моделей регіональних цільових програм розвитку з врахуванням децентралізації влади та секторальних реформ в Україні.
 • Розробити та сприяти впровадженню системи моніторингу та оцінювання обласних цільових програм розвитку.
 •  Розробити модель співпраці з бенефіціарами  установи щодо розробки проектів регіонального розвитку.

9. Організаційний розвиток.

 • Посилити аналітичну спроможність організації через розширення методів досліджень, підвищення якості аналітичних продуктів та проведення компаній громадянського представництва з їх фокусуванням у сферах регіонального розвитку та децентралізації.
 • .Створити портфоліо послуг організації та просувати їх на ринку послуг.
 • Сформувати базу даних експертів, тренерів, донорів.
 • .Впровадити систему роботи з волонтерами в організації.
 • Впровадити систему регулярної самооцінки в організації.

10. Молодіжне лідерство.

Наша команда має унікальний досвід, який здобула під час роботи.

Зокрема:

– розроблено 65 та впроваджено більше 29 успішних проектів;

– маючи достатні знання та кваліфікацію,  з 2018 року ми беремо активну участь у процесі розробки “Програми стратегії будівництва та реконструкції місцевих доріг Черкаської області“. Ми стали центром збору, обробки відповідних рекомендацій та пропозицій від активістів громадянського суспільства регіону. В результаті нами було спрямовано понад 80 пропозицій, більшість з яких були включені до проекту  програми, який пройшов розгляд на колегії ОДА.

– тренери ГО “Проти Корупції” – досвідчені експерти, які залучаються для проведення навчань  міжнародними програмами;

– ГО “Проти Корупції”  є членом загальноукраїнської мережі #CoSTUkraine

– маємо багатий досвід впровадження партнерських проектів, як на регіональному, так і на загальноукраїнському рівні.

На базі ГО “Проти Корупції”  створена Коаліція громадських організацій Корсунщини, яка спрямована на розвиток громадського сектору, які прагнуть змін в своєму регіоні.   Ведемо тісну співпрацю з громадською спілкою  “Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ”.

Креативне мислення команди дозволяє втілювати інноваційні культурні проекти: ековистави, освітні дитячі комікси, фести, тощо.

Команда ГО “Проти Корупції”  пройшла підготовку за темами: “Фандрайзинг”, “Робота зі ЗМІ та комунікаціями”, “Проектна діяльність”, “Можливості для НУО”, “Взаємодія НУО з Урядом”, «Документація та фінансовий менеджмент неприбуткової громадської організації», тощо. Ми залюбки поділимось своїм досвідом з вами, звертайтесь до нашої команди!

Водночас, ГО “Проти Корупції”  має затишне та зручне приміщення, яке можна  використовувати для проведення  круглих столів, тренінгів та інших освітніх заходів. Ми вже чекаємо на вас!